รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายละเอียดการลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตประชารัฐ

ลำดับ วันที่อบรม เวลา รุ่นที่ สถานที่อบรม จำนวนผู้เข้าร่มอบรม
1 27 พ.ย. 61 9.00-12.00 1 นครปฐม 92 / 77
2 30 พ.ย. 61 9.00-12.00 1 สุพรรณบุรี 300 / 297
3 3 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 นครนายก 179 / 156
4 3 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 ราชบุรี 331 / 258
5 4 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 กาญจนบุรี 265 / 249
6 4 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 สระบุรี 215 / 187
7 12 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 ระยอง 166 / 140
8 12 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 ลพบุรี 332 / 266
9 13 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 เพชรบูรณ์ 521 / 476
10 13 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 จันทบุรี 221 / 221
11 13 ธ.ค. 61 13.00-16.00 1 หนองคาย 174 / 179
12 14 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 เลย 216 / 224
13 14 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 ตราด 77 / 80
14 17 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 อุบลราชธานี 558 / 458
15 17 ธ.ค. 61 13.00-16.00 2 อุบลราชธานี 467 / 458
16 17 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 นครราชสีมา 622 / 524
17 17 ธ.ค. 61 13.00-16.00 2 นครราชสีมา 359 / 524
18 18 ธ.ค. 61 9.00-12.00 3 นครราชสีมา 585 / 524
19 18 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 อำนาจเจริญ 192 / 158
20 19 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 บุรีรัมย์ 691 / 590
21 19 ธ.ค. 61 13.00-16.00 2 บุรีรัมย์ 363 / 590
22 19 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 ยโสธร 349 / 290
23 20 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 ร้อยเอ็ด 656 / 554
24 20 ธ.ค. 61 13.00-16.00 2 ร้อยเอ็ด 606 / 554
25 20 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 สุรินทร์ 568 / 492
26 20 ธ.ค. 61 13.00-16.00 2 สุรินทร์ 572 / 492
27 21 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 ศรีสะเกษ 560 / 592
28 21 ธ.ค. 61 13.00-16.00 2 ศรีสะเกษ 445 / 592
29 24 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 ฉะเชิงเทรา 274 / 333
30 24 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 นครพนม 312 / 381
31 25 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 ปราจีนบุรี 343 / 338
32 25 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 มุกดาหาร 90 / 202
33 26 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 สกลนคร 475 / 520
34 26 ธ.ค. 61 9.00-12.00 1 สระแก้ว 385 / 366
35 3 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 เชียงใหม่ 277 / 302
36 3 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 ประจวบคีรีขันธ์ 123 / 119
37 4 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 ลำปาง 349 / 245
38 4 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 เพชรบุรี 180 / 163
39 7 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 เชียงราย 122 / 149
40 7 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 พระนครศรีอยุธยา 429 / 396
41 8 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 พะเยา 279 / 265
42 8 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 อ่างทอง 99 / 77
43 9 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 ชัยนาท 211 / 203
44 9 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 น่าน 115 / 141
45 10 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 อุทัยธานี 251 / 237
46 11 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 นครสวรรค์ 792 / 611
47 14 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 ขอนแก่น 705 / 579
48 14 ม.ค. 62 13.00-16.00 2 ขอนแก่น 455 / 579
49 14 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 พิษณุโลก 387 / 356
50 15 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 กาฬสินธุ์ 681 / 383
51 15 ม.ค. 62 13.00-16.00 2 กาฬสินธุ์ 384 / 383
52 15 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 พิจิตร 564 / 397
53 16 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 กำแพงเพชร 561 / 393
54 16 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 มหาสารคาม 779 / 449
55 16 ม.ค. 62 13.00-16.00 2 มหาสารคาม 445 / 449
56 17 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 ชัยภูมิ 666 / 319
57 17 ม.ค. 62 13.00-16.00 2 ชัยภูมิ 265 / 319
58 17 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 ตาก 140 / 117
59 21 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 สุโขทัย 375 / 247
60 21 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 อุดรธานี 766 / 355
61 21 ม.ค. 62 13.00-16.00 2 อุดรธานี 370 / 355
62 22 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 หนองบัวลำภู 401 / 256
63 22 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 อุตรดิตถ์ 281 / 141
64 23 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 แพร่ 215 / 132
65 24 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 บึงกาฬ 225 / 149
66 28 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 ชุมพร 364 / 311
67 29 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 สุราษฎร์ธานี 517 / 395
68 30 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 นครศรีธรรมราช 640 / 598
69 31 ม.ค. 62 9.00-12.00 1 พัทลุง 342 / 228
70 1 ก.พ. 62 9.00-12.00 1 สงขลา 523 / 436
71 4 ก.พ. 62 9.00-12.00 1 ปัตตานี 304 / 228
72 4 ก.พ. 62 9.00-12.00 1 พังงา 102 / 63
73 5 ก.พ. 62 9.00-12.00 1 กระบี่ 184 / 110
74 5 ก.พ. 62 9.00-12.00 1 ยะลา 261 / 147
75 6 ก.พ. 62 9.00-12.00 1 ตรัง 386 / 254
76 6 ก.พ. 62 9.00-12.00 1 นราธิวาส 426 / 258
77 7 ก.พ. 62 9.00-12.00 1 สตูล 130 / 69